ჭიკები

 

ჭიქაზე ბეჭდვა

ჭიქა თეთრი
0

 

ქამელეონის ჭიქებზე ბეჭდვა

ჭიქა ქამელეონი
0

 

თეთრ ჭიქებზე ბეჭდვა

ჭიქა ფერადი შიგთავსით
0

 

თეთრ ჭიქებზე ბეჭდვა

ჭიქა ლატე მაღალი
0

 

თეთრ ჭიქებზე ბეჭდვა

ჭიქა ლატე დაბალი
0

 


  1-10 11-50 51-100 100 +
თეთრი ჭიქა 15 13 12 10
ჭიქა ქამელეონი 25 22 20 15
ფერადი შიგთავსით 20 18 16 14
ჭიქა ლატე მაღალი 20 18 16 14
ჭიქა ლატე დაბალი 15 13 12 8

ჭიქების ბრენდირება

ჭიქების ბრენდირება ტრანსფერული მეთოდით ხდება დღის განმავლობაში. ამ მეთოდით ბეჭდვის ტექნოლოგიის უპირატესობაა სისწრაფე. ჩვენთან შესაძლებელია ლოგოტიპის, ფოტოს და წარწერის ბრენდირება. ჭიქის შეკვეთა შესაძლებელია ერთი ცალიდან.