სატიტულო ბლანკი


სატიტულო ბლანკი


სატიტულო ბლანკი

 

ლარიდან
საათიდან
ცალიდან
 


ქაღალდი / რაოდენობა 50 100 200 300 500
ოფსეტური ქაღალდი 80 გრ. 35 55 90 126 170
კოლოტეკი 120 გრ. 45 85 160 210 300
ტილო 280 გრ. 45 85 160 210 300

1. სატიტულო ბლანკი

  • გთავაზობთ საფირმო ბლანკების ბეჭდვას ციფრული და ოფსეტური მეთოდით. ციფრულ ბეჭდვა როგორც წესი ირცევენ პატარა ტირაჟის შემთხვევაში.
  • ოფსეტურად საფირმო ბლანკების დაბეჭდვა ხელსაყრელია დიდი ტირაჟის დროს, რადგანაც ტირჟს ზრდასთან ერთად მცირდება ერთეულის ფასი.

2. კალკულატორი

  • პირველ გრაფაში - ვირჩევთ სასრველი ქაღალდის სახეობას.
  • მეორე გრაფაში - ვირჩევთ სასურველ რაოდენობას.

3. პრაისი და მოთხოვნები

  • პრაისი - ეს არის ვიზუალური პრაისი (ფასების ცხრილი) შეგიძლიათ ღირებულება გაიგოთ როგორც კალკულატორის, ასევე ცხრილის მეშვეობით.
  • მოთხოვნა - შეგიძლიათ იხილოთ სრული ინსტრუკცია (დიზაინზე მოთხოვნა და ინსტრუკციები)
  • ფაილები - ასევე თქვენ შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ სატიტულო ბლანკის სამუშაო მაკეტი სასურველ პროგრამაში, შეცვალოთ მონაცემები და ისევ გამოგვიგზავნოთ.

gadaxda 1

გამზადებული შაბლონები

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ გამზადებული შაბლონები, რომლებიც გამზადებულია სხვა და სხვა გრაფიკულ რედაქტორში და დაცულია ჩვენთვის საჭირო ყველა ტექნიკური მონაცემები. გადმოიწერეთ იმ პროგრამის შაბლონი რომელშიც აპირებთ მუშაობას. მუშაობის დაწყებამდე წაშალეთ ფაილში არსებული რეკომენდაციები და შეავსეთ თქვენით. გამზადებული ფაილი შეინახეთ და გამოგვიგზავნეთ საიტზე არსებული ფორმით ან ე-ფოსტით.


 

ikon gr 3

ikon gr 1

ikon gr 2

ikon gr 4


სატიტულე ბლანკი

ხშირად ნებისმიერი ფორმის თუ მიმართულბის მქონე ორგანიზაციის მუშაობა დამოკიდებულია სხვა და სხვა საფირმო ბლანკებთან, ხშირად ეს არის ბლანკები წერილისთვის რომელზეც განთავსებულია ლოგო და კომპანიის რკვიზიტები. ასევე ბლანკები გამოიყენება ბრძანებების და სხვა და სხვა საბუთების დასაწერა. ბლანკის ძირითადი მიმართულებაა - კორპორატიული იდენტობის ელემენტების გამოყენება ნებისმიერ კავშირში გარე სამყაროსთან. ჩვენი პოლიგრაფიული ცენტრი მზად არის ოპერატიულად დაგიბეჭდოთ ნებისმიერი სახეობის და რაოდენობის საფირმო ბლანკები თქვენი ორგანიზაციისთვის

 

?>