ბროშურა კატალოგი


1. ბროშურირება და აკინძვა

გთავაზობთ დაბეჭდილი ბროდუქციის აკინძვას სხვა და სხვა მეთოდით.

  • აკინძვა თერმულად
  • აკინძვა სკობებით
  • აკინძვა რკინის ზამბარით
  • აკინძვა პლასმასის ზამბარით

2. კალკულატორი

ყველა აკინძვის მეთოდი დაყოფილია ფერების მიხედვით და ყველა მეთოდში არის ამ მეთოდის შესაბამისი კალკულატორი

  • პირველ გრაფაში - ვირჩევთ თქვენთვის სასურველ ფორმატს
  • მეორე გრაფაში - საბეჭდი პროდუქცის რაოდენობას.


ბროშურების და კატალოგების ბეჭდვა

ჩვენ კომპანია გთავაზობთ ბროშურების და კატალოგების დამზადებას, საკუთარი ტექნოლოგიებით ბეჭდვა საწარმოში განაპირობებს საბოლოოდ სასურველ ტარიფებს მომხმარებლებისთვის. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი პლიუსი. პირდაპირ მწარმოებელთან თანამშრომლობით მომხმარებელი ამცირბს მენეჯერების ჯაჭვს, რომლებიც პასუხს აგებენ ხარისხზე და პირდაპირ თანამშრომლობენ პროფესიონალებთან. ამიტომაც ჩვენი კომპანია გაძლევთ ყოველმხრივ ვალდებულებების შესრულების გარანტიას. თუ გესაჭიროვებათ მცირე ტირაჟის სრულფერიანი პროდუქცია, სასურველია პრიორიტეტი მიანიჭოთ "ციფრულ ბეჭდვას" დიდი ტირაჟის შემთხვევაში სასურველია გამოიყენოთ ოფსეტური ბეჭდვა

 

 

?>